این برنامه که با الگوریتم نیوتن (نیوتن-رافسون) نوشته شده است با دریافت ورودی توابع به حل دستگاه معادلات غیر خطی با تعداد دو معادله و بیشتر می پردازد. برنامه به سادگی ورودی های مسئله را به شکل معادلات دریافت میکند و جزئیات ورودی ها و خروجی ها بهمراه مثالی حل شده در متن کد ذکر شده است. بعنوان مثال برای دستگاه زیر با حدس اولیه ی [۱ , ۱ , ۰ , ۱] = P0 :

:Example for system of equations
f1 = 4*x1-x2+x3-x1*x4
f2 = -x1+3*x2-2*x3-x2*x4
f3 = x1+2*x2+3*x3-x3*x4
f4 = x1^2+x2^2+x3^2-1

:The solution vector is
[0.86927,-0.48885,-0.07337,4.47796]

در صورت داشتن سوال در باره ی این کد می توانید در ذیل همین مطلب مطرح بفرمایید.

  • جهت دانلود فایل زیر می توانید مبلغ را از طریق درگاه امن پرداخت آنلاین زرین پال بپردازید. دانلود فایل بلافاصله پس از پرداخت آغاز می گردد. برای اطلاعات بیشتر می توانید راهنمای خرید را مطالعه بفرمایید.

مبلغ: ۵۰۰۰ تومان

مبلغ: ۲۰۰۰ تومان