آخرین های بلاگ

آغاز کار کتابخانه عددی
آغاز کار کتابخانه عددی

کتابخانه عددی در دی ماه 1395 با هدف ایجاد آرشیوی گسترده از کتاب های مرجع در رشته های مختلف تخصصی راه اندازی شد. البته سایت عددی از سال 1390 برپا شده بود، اما ایجاد آرشیو گسترده ی کتاب با حجم 900000 کتاب زمانبر بود و تا پخته شدن و رسیدن ...