بلاگ

آخرین اخبار و مقالات ما را دنبال کنید.

blog-post image

مجموعه ی برنامه های مکانیک مواد مرکب (Compsite Materials)

مجموعه ی حاضر شامل برنامه های محاسباتی نوشته شده برای مکانیک مواد مرکب (کامپوزیت ها) و محاسبه ی خواص مواد اورتوتروپیک و همچنین بررسی تئوری های شکست آن ها می باشد که هر برنامه به همراه توضیحات مرتبط با آن در ادامه ی مطلب آمده است. پروژه ی ۱: برنامه ی نوشته ...

روش بوچر مرتبه ۶ (Butcher’s sixth order method)

روش رانگ-کوتا یکی از روش های مطرح و مهم در حل معادلات دیفراسیل مقدار اولیه و یکی از بهترین الگوریتم های حل از نظر دقت و همگرایی می باشد. روش بوچر مرتبه ۶ در واقع یکی از روش های رانگ-کوتا با مرتبه ی شش است که به محاسبه ی پاسخ ...

روش نویل (Neville’s Method)

روش نویل الگوریتمی برای محاسبه ی چندجمله ای درونیاب است که با دریافت n+1 نقطه یک چندجمله ای منحصربفرد برای درونیابی نقاط داخلی بازه ارائه می دهد. روش نویل بر مبنای روش نیوتون و  رابطه ی بازگشتی تفاضلات تقسیم شده (همانطور که در تصویر بالا مشاهده می شود) می باشد. ...

روش هالی (Halley’s Method)

در آنالیز و محاسبات عددی، روش هالی یک الگوریتم ریشه یابی مورد استفاده برای توابع با یک متغیر حقیقی و با مشتق دوم پیوسته است و به نام مخترع آن ادموند هالی (Edmond Halley) نامگذاری گشته است. مانند هر روش ریشه یابی، روش هالی یک الگوریتم عددی برای حل معادله غیر ...

محاسبه ی معکوس ماتریس با استفاده از کوفکتور (Cofactor)

در جبر خطی کوفاکتور (یا گاهی مکمل”adjunct”) به ساختاری گفته می شود که هم در محاسبه ی دترمینان و هم در محاسبه ی معکوس یک ماتریس مربعی کاربرد دارد. بطور خاص برای هر عضو (i,j) در یک ماتریس مربعی یک عدد بنام کوفاکتور (i,j) محاسبه می گردد که در ماتریسی ...