بلاگ

آخرین اخبار و مقالات ما را دنبال کنید.

روش بوچر مرتبه ۶ (Butcher’s sixth order method)

روش رانگ-کوتا یکی از روش های مطرح و مهم در حل معادلات دیفراسیل مقدار اولیه و یکی از بهترین الگوریتم های حل از نظر دقت و همگرایی می باشد. روش بوچر مرتبه ۶ در واقع یکی از روش های رانگ-کوتا با مرتبه ی شش است که به محاسبه ی پاسخ معادله ی (y'(x) = f(x,y با مقدار اولیه ی y(x0) = y0 می پردازد. برنامه ی ارائه شده در اینجا به گونه ای نوشته شده است که با دریافت معادله ی (f(x,y و استپ (step) های حل، نقاط تابع حاصل را به صورت بردار y و همچنین رسم گراف نمایش میدهد. جزئیات بیشتر راجع به ورودی ها و خروجی در متن برنامه به صورت کامنت ذکر شده اند.