بلاگ

آخرین اخبار و مقالات ما را دنبال کنید.

روش نویل (Neville’s Method)

روش هالی

روش نویل الگوریتمی برای محاسبه ی چندجمله ای درونیاب است که با دریافت n+1 نقطه یک چندجمله ای منحصربفرد برای درونیابی نقاط داخلی بازه ارائه می دهد. روش نویل بر مبنای روش نیوتون و  رابطه ی بازگشتی تفاضلات تقسیم شده (همانطور که در تصویر بالا مشاهده می شود) می باشد. برنامه ی ارائه شده در اینجا با دریافت نقاط داده ی ورودی به شکل بردار های xi و fi که به ترتیب طول و عرض نقاط داده می باشند مقدار چندجمله ای میانیاب را در هر نقطه ی دلخواه در بازه ارائه می دهد. برنامه به گونه ای نوشته شده است که با اجرای آن ورودی ها و خروجی در پنجره ی متلب خواسته می شوند و توضیحات لازم درباره ی ورودی ها و خروجی و همچنین مثالی از ورودی ها و نحوه ی نگارش آنها در برنامه بصورت کامنت ذکر شده اند.