دانلود کتاب عمل مبتنی بر مدرسه با کودکان و جوانان بی خانمان
School-based practice with children and youth experiencing homelessness
:ترجمه عنوان عمل مبتنی بر مدرسه با کودکان و جوانان بی خانمان :نویسنده James P Canfield, Antonio Calcagno, A Hilhorst, C J Labuschagne :سال انتشار 2015 :دسته بندی آموزش و پرورش :اطلاعات فایل
pdf
|
صفحه 144
|
مگابایت 1.1
pdf
صفحه 144
1.1 MB
دانلود کتاب بافندگی تمثیلی کانادا: نوشتن ناشناس، خواندن شخصی
Weaving a Canadian allegory : anonymous writing, personal reading
:ترجمه عنوان بافندگی تمثیلی کانادا: نوشتن ناشناس، خواندن شخصی :نویسنده Loretta Czernis, George Hoberg, Tom Martin, Dipti Kapadia, Deepa Nambiar :سال انتشار 1994 :دسته بندی آموزش و پرورش :اطلاعات فایل
pdf
|
صفحه 152
|
مگابایت 8.3
pdf
صفحه 152
8.3 MB
دانلود کتاب راهنمای انگیزه اخلاقی: نظریه ها، مدل ها، برنامه های کاربردی
Handbook of moral motivation : theories, models, applications
:ترجمه عنوان راهنمای انگیزه اخلاقی: نظریه ها، مدل ها، برنامه های کاربردی :نویسنده Karin Heinrichs, Fritz Oser, Terry Lovat :سال انتشار 2013 :دسته بندی آموزش و پرورش :اطلاعات فایل
pdf
|
صفحه 0
|
مگابایت 4.7
pdf
صفحه 0
4.7 MB
دانلود کتاب کتاب عدالت اجتماعی در آموزش و پرورش
Handbook of social justice in education
:ترجمه عنوان کتاب عدالت اجتماعی در آموزش و پرورش :نویسنده William Ayers, Therese Quinn, David Stovall :سال انتشار 2008 :دسته بندی آموزش و پرورش :اطلاعات فایل
pdf
|
صفحه 792
|
مگابایت 6
pdf
صفحه 792
6 MB
دانلود کتاب وقایع وقایع: کتاب تواریخ و اوایل تاریخنگاری معبد دوم
Chronicling the chronicler : the Book of Chronicles and early second temple historiography
:ترجمه عنوان وقایع وقایع: کتاب تواریخ و اوایل تاریخنگاری معبد دوم :نویسنده Paul S Evans, Tyler F Williams, Nicholas Thoburn, Lama Putsi :سال انتشار 2013 :دسته بندی آموزش و پرورش :اطلاعات فایل
pdf
|
صفحه 324
|
مگابایت 8.7
pdf
صفحه 324
8.7 MB
دانلود کتاب مواد غذایی خیابانی در سراسر جهان: یک دایره المعارف از غذا و فرهنگ
Street food around the world : an encyclopedia of food and culture
:ترجمه عنوان مواد غذایی خیابانی در سراسر جهان: یک دایره المعارف از غذا و فرهنگ :نویسنده Bruce Kraig, Colleen Taylor Sen, Keith A Wharton, Jr. :سال انتشار 2013 :دسته بندی آموزش و پرورش :اطلاعات فایل
pdf
|
صفحه 537
|
مگابایت 7
pdf
صفحه 537
7 MB
دانلود کتاب بگو: آنچه شما فکر می کنم
Say What You Think
:ترجمه عنوان بگو: آنچه شما فکر می کنم :نویسنده Douglas Perkins :سال انتشار :دسته بندی آموزش و پرورش :اطلاعات فایل
pdf
|
صفحه 38
|
مگابایت 4.1
pdf
صفحه 38
4.1 MB
دانلود کتاب دانشگاه مین 2014-2015 کاتولوگ کارشناسی
The University of Maine 2014–2015 Undergraduate Catalog
:ترجمه عنوان دانشگاه مین 2014-2015 کاتولوگ کارشناسی :نویسنده The University of Maine :سال انتشار :دسته بندی آموزش و پرورش :اطلاعات فایل
pdf
|
صفحه 765
|
مگابایت 3.4
pdf
صفحه 765
3.4 MB
دانلود کتاب پیدا کردن عنصر خود را: چگونه کشف استعدادهای و احساسات خود را و تبدیل زندگی خود را
Finding your element : how to discover your talents and passions and transform your life
:ترجمه عنوان پیدا کردن عنصر خود را: چگونه کشف استعدادهای و احساسات خود را و تبدیل زندگی خود را :نویسنده Ken Robinson, Lou Aronica, I E Dzi?a?loshinskii? :سال انتشار 2013 :دسته بندی کتاب های خودآموز - آموزش و پرورش :اطلاعات فایل
epub
|
صفحه 0
|
کیلوبایت 377.5
epub
صفحه 0
377.5 KB
دانلود کتاب تست پر مخاطره در آموزش و پرورش: علم و عمل در K-12 تنظیمات
High-stakes testing in education : science and practice in K-12 settings
:ترجمه عنوان تست پر مخاطره در آموزش و پرورش: علم و عمل در K-12 تنظیمات :نویسنده James A Bovaird, Kurt F Geisinger, Chad W Buckendahl, Mathieu Potte-Bonneville, Judith Revel :سال انتشار 2011 :دسته بندی آموزش و پرورش :اطلاعات فایل
pdf
|
صفحه 263
|
مگابایت 1.2
pdf
صفحه 263
1.2 MB
دانلود کتاب مسافت های طولانی: یک زندگینامه
The long haul : an autobiography
:ترجمه عنوان مسافت های طولانی: یک زندگینامه :نویسنده Myles Horton, Judith Kohl, Herbert R Kohl, Price-Pottenger Nutrition Foundation., Wei Sha :سال انتشار 1997 :دسته بندی آموزش و پرورش :اطلاعات فایل
pdf
|
صفحه 167
|
مگابایت 7.8
pdf
صفحه 167
7.8 MB
دانلود کتاب آناتومی فلش کارت نتر
Netter's Anatomy Flash Cards
:ترجمه عنوان آناتومی فلش کارت نتر :نویسنده John T Hansen, Wayne Vogl, Adam W M Mitchell, Henry Gray :سال انتشار 2014 :دسته بندی آموزش و پرورش :اطلاعات فایل
pdf
|
صفحه 0
|
مگابایت 84.7
pdf
صفحه 0
84.7 MB
لطفا چند لحظه صبر کنید...