دانلود کتاب کتابشناسی هفتادگانی = Bibliographie د لا Septante: (1970-1993)
Bibliography of the Septuagint = Bibliographie de la Septante : (1970-1993)
:ترجمه عنوان کتابشناسی هفتادگانی = Bibliographie د لا Septante: (1970-1993) :نویسنده Ce??cile Dogniez :سال انتشار 1997 :دسته بندی ادیان :اطلاعات فایل
pdf
|
صفحه xxxii+329
|
مگابایت 42.5
pdf
صفحه xxxii+329
42.5 MB
دانلود کتاب کتاب های شغلی به عنوان ادبیات شک و تردید
The book of Job as sceptical literature
:ترجمه عنوان کتاب های شغلی به عنوان ادبیات شک و تردید :نویسنده Katharine J Dell, Gila Albert, Yoram Shiftan, Kelly Johnson :سال انتشار 1991 :دسته بندی ادیان :اطلاعات فایل
pdf
|
صفحه x+260
|
مگابایت 10
pdf
صفحه x+260
10 MB
دانلود کتاب مطالعات انجام شده در Targum به به پیامبران دوازده، از ناحوم به ملاکی
Studies in the Targum to the Twelve Prophets, from Nahum to Malachi
:ترجمه عنوان مطالعات انجام شده در Targum به به پیامبران دوازده، از ناحوم به ملاکی :نویسنده R P Gordon, National Gallery (Great Britain) :سال انتشار 1997 :دسته بندی ادیان :اطلاعات فایل
pdf
|
صفحه XII+177
|
مگابایت 23.9
pdf
صفحه XII+177
23.9 MB
دانلود کتاب مطالعات انجام شده در تثنیه: به افتخار CJ LABUSCHAGNE به مناسبت تولد 65 خود
Studies in Deuteronomy : in honour of CJ Labuschagne on the occasion of his 65th birthday
:ترجمه عنوان مطالعات انجام شده در تثنیه: به افتخار CJ LABUSCHAGNE به مناسبت تولد 65 خود :نویسنده C J Labuschagne, Florentino Garci??a Marti??nez :سال انتشار 1994 :دسته بندی ادیان :اطلاعات فایل
pdf
|
صفحه xii+305
|
مگابایت 38.4
pdf
صفحه xii+305
38.4 MB
دانلود کتاب کاتبان و مترجمان: هفتادگانی و قدیمی لاتین در کتب پادشاهان
Scribes and translators : Septuagint and Old Latin in the Books of Kings
:ترجمه عنوان کاتبان و مترجمان: هفتادگانی و قدیمی لاتین در کتب پادشاهان :نویسنده Natalio Ferna??ndez Marcos, Florentino Garci??a Marti??nez :سال انتشار 1997 :دسته بندی ادیان :اطلاعات فایل
pdf
|
صفحه X+106
|
مگابایت 16.3
pdf
صفحه X+106
16.3 MB
دانلود کتاب چرخه اوگاریت بعل
The Ugarit Baal cycle
:ترجمه عنوان چرخه اوگاریت بعل :نویسنده Mark S Smith, Wayne Thomas Pitard, Ralph O'Connor, Kelly Johnson :سال انتشار 1994 :دسته بندی ادیان :اطلاعات فایل
pdf
|
صفحه xxxviii+494
|
مگابایت 56.7
pdf
صفحه xxxviii+494
56.7 MB
دانلود کتاب تولد، لعنت و سبز شدن از زمین: خواندن زیست محیطی از پیدایش 1/11
The birth, the curse and the greening of earth : an ecological reading of Genesis 1-11
:ترجمه عنوان تولد، لعنت و سبز شدن از زمین: خواندن زیست محیطی از پیدایش 1/11 :نویسنده Norman C Habel, Wayne Thomas Pitard, Ralph O'Connor, Kelly Johnson :سال انتشار 2011 :دسته بندی ادیان :اطلاعات فایل
pdf
|
صفحه xii+140
|
مگابایت 3.3
pdf
صفحه xii+140
3.3 MB
دانلود کتاب راه چوانگ تزو
The Way of Chuang Tzu
:ترجمه عنوان راه چوانگ تزو :نویسنده Thomas Merton :سال انتشار :دسته بندی ادیان :اطلاعات فایل
pdf
|
صفحه 161
|
کیلوبایت 826.9
pdf
صفحه 161
826.9 KB
دانلود کتاب پل را به عنوان نوزاد و مادر شیرده: استعاره، بلاغت، و هویت در 1 تسالونیکیان 2: 5-8
Paul as infant and nursing mother : metaphor, rhetoric, and identity in 1 Thessalonians 2:5-8
:ترجمه عنوان پل را به عنوان نوزاد و مادر شیرده: استعاره، بلاغت، و هویت در 1 تسالونیکیان 2: 5-8 :نویسنده Jennifer Houston McNeel, Gregory Hays, H -H Goebel :سال انتشار 2014 :دسته بندی ادیان :اطلاعات فایل
pdf
|
صفحه xii+204
|
مگابایت 1.5
pdf
صفحه xii+204
1.5 MB
دانلود کتاب بازاندیشی آموزش بلاغی پل: لفاظی های تطبیقی ​​و 2 قرنتیان 10-13
Rethinking Paul's rhetorical education : comparative rhetoric and 2 Corinthians 10-13
:ترجمه عنوان بازاندیشی آموزش بلاغی پل: لفاظی های تطبیقی ​​و 2 قرنتیان 10-13 :نویسنده Ryan S Schellenberg, Gregory Hays, H -H Goebel :سال انتشار 2013 :دسته بندی ادیان :اطلاعات فایل
pdf
|
صفحه xiv+408
|
مگابایت 2.4
pdf
صفحه xiv+408
2.4 MB
دانلود کتاب وحدت و تنوع در اناجیل و پل: مقالات به افتخار فرانک J ماترا
Unity and diversity in the Gospels and Paul : essays in honor of Frank J Matera
:ترجمه عنوان وحدت و تنوع در اناجیل و پل: مقالات به افتخار فرانک J ماترا :نویسنده Christopher W Skinner, Kelly R Iverson, Frank J Matera, Kelly Johnson :سال انتشار 2012 :دسته بندی ادیان :اطلاعات فایل
pdf
|
صفحه xxxiv+360
|
مگابایت 2.4
pdf
صفحه xxxiv+360
2.4 MB
دانلود کتاب اسطوره و کتاب مقدس: دیدگاههای معاصر در دین، زبان، و تخیل
Myth and scripture : contemporary perspectives on religion, language, and imagination
:ترجمه عنوان اسطوره و کتاب مقدس: دیدگاههای معاصر در دین، زبان، و تخیل :نویسنده Dexter E Callender, Gregory Hays, H -H Goebel :سال انتشار 2014 :دسته بندی ادیان :اطلاعات فایل
pdf
|
صفحه xii+312
|
مگابایت 2.1
pdf
صفحه xii+312
2.1 MB
لطفا چند لحظه صبر کنید...