دانلود کتاب یک اقتصاددان در دنیای واقعی: هنر سیاست در هند
An Economist in the Real World: The Art of Policymaking in India
:ترجمه عنوان یک اقتصاددان در دنیای واقعی: هنر سیاست در هند :نویسنده Kaushik Basu :سال انتشار 2016 :دسته بندی اقتصاد :اطلاعات فایل
epub
|
صفحه 256
|
کیلوبایت 518.3
epub
صفحه 256
518.3 KB
دانلود کتاب اقتصاد توسعه
Economics of Development
:ترجمه عنوان اقتصاد توسعه :نویسنده David L. Lindauer, Dwight H. Perkins, Steven Radelet, Steven A. Block :سال انتشار 2013 :دسته بندی اقتصاد :اطلاعات فایل
pdf
|
صفحه 875
|
مگابایت 5.3
pdf
صفحه 875
5.3 MB
دانلود کتاب سود: بکتل و مردانی که ساخته شده در جهان
The Profiteers: Bechtel and the Men Who Built the World
:ترجمه عنوان سود: بکتل و مردانی که ساخته شده در جهان :نویسنده Sally Denton :سال انتشار 2016 :دسته بندی اقتصاد :اطلاعات فایل
epub
|
صفحه 0
|
مگابایت 12.9
epub
صفحه 0
12.9 MB
دانلود کتاب سرمایه گذاری: تاریخچه
Investment: A History
:ترجمه عنوان سرمایه گذاری: تاریخچه :نویسنده Norton Reamer, Jesse Downing :سال انتشار 2016 :دسته بندی سرمایه گذاری - اقتصاد :اطلاعات فایل
pdf
|
صفحه 449
|
مگابایت 1.2
pdf
صفحه 449
1.2 MB
دانلود کتاب آنارشیست خوان
The Anarchist Reader
:ترجمه عنوان آنارشیست خوان :نویسنده George Woodcock (ed.) :سال انتشار 1986 :دسته بندی اقتصاد :اطلاعات فایل
djvu
|
صفحه 384
|
مگابایت 8
djvu
صفحه 384
8 MB
دانلود کتاب آنارشیست خوان
The Anarchist Reader
:ترجمه عنوان آنارشیست خوان :نویسنده George Woodcock :سال انتشار 1977 :دسته بندی اقتصاد :اطلاعات فایل
pdf
|
صفحه 385
|
مگابایت 12.2
pdf
صفحه 385
12.2 MB
دانلود کتاب مشبک - سرمایه گذاری جدید
Latticework - The New Investing
:ترجمه عنوان مشبک - سرمایه گذاری جدید :نویسنده Robert G. Hagstrom :سال انتشار 2000 :دسته بندی سرمایه گذاری - اقتصاد :اطلاعات فایل
pdf
|
صفحه 224
|
مگابایت 7.2
pdf
صفحه 224
7.2 MB
دانلود کتاب اختراع آینده: postcapitalism و جهان بدون کار
Inventing the future: postcapitalism and a world without work
:ترجمه عنوان اختراع آینده: postcapitalism و جهان بدون کار :نویسنده Nick Srnicek, Alex Williams :سال انتشار 2015 :دسته بندی اقتصاد :اطلاعات فایل
epub
|
صفحه 256
|
کیلوبایت 749.4
epub
صفحه 256
749.4 KB
دانلود کتاب ساختار تولید
The Structure of Production
:ترجمه عنوان ساختار تولید :نویسنده Mark Skousen :سال انتشار 0 :دسته بندی اقتصاد :اطلاعات فایل
pdf
|
صفحه 422
|
مگابایت 15.1
pdf
صفحه 422
15.1 MB
دانلود کتاب بحران کنونی در اتحادیه اروپا در نور از تناقضات CORE - مدل توسعه حاشیه
CURRENT CRISIS IN THE EU IN THE LIGHT OF THE CONTRADICTIONS OF THE CORE - PERIPHERY DEVELOPMENT MODEL
:ترجمه عنوان بحران کنونی در اتحادیه اروپا در نور از تناقضات CORE - مدل توسعه حاشیه :نویسنده Natalija Nikolovska, Daniela Mamucevska :سال انتشار 2015 :دسته بندی اقتصاد :اطلاعات فایل
pdf
|
صفحه 18
|
کیلوبایت 235.3
pdf
صفحه 18
235.3 KB
دانلود کتاب علل و اقدامات برای جلوگیری از بحران های آتی در اتحادیه اروپا
Causes and Measures for Preventing Future Crises in EU
:ترجمه عنوان علل و اقدامات برای جلوگیری از بحران های آتی در اتحادیه اروپا :نویسنده Vi??njicki, S., Bosna, J. :سال انتشار 2015 :دسته بندی اقتصاد :اطلاعات فایل
pdf
|
صفحه 18
|
کیلوبایت 264
pdf
صفحه 18
264 KB
دانلود کتاب سرمایه داری: تاریخچه کوتاه
Capitalism: A Short History
:ترجمه عنوان سرمایه داری: تاریخچه کوتاه :نویسنده J??rgen Kocka :سال انتشار 2016 :دسته بندی اقتصاد :اطلاعات فایل
pdf
|
صفحه 209
|
مگابایت 1.4
pdf
صفحه 209
1.4 MB
لطفا چند لحظه صبر کنید...