دانلود کتاب زانو زخمی: سیاست حزب و جاده به کشتار آمریکا
Wounded Knee: Party Politics and the Road to an American Massacre
:ترجمه عنوان زانو زخمی: سیاست حزب و جاده به کشتار آمریکا :نویسنده Heather Cox Richardson :سال انتشار 2011 :دسته بندی مطالعات آمریکا - تاریخ :اطلاعات فایل
epub
|
صفحه 392
|
مگابایت 2.9
epub
صفحه 392
2.9 MB
دانلود کتاب بازگشت جنگ سرد: اوکراین، روسیه و غرب
The Return of the Cold War: Ukraine, The West and Russia
:ترجمه عنوان بازگشت جنگ سرد: اوکراین، روسیه و غرب :نویسنده J. L. Black, Michael Johns :سال انتشار 2016 :دسته بندی تاریخ نظامی - تاریخ :اطلاعات فایل
pdf
|
صفحه xxii+290
|
مگابایت 4.3
pdf
صفحه xxii+290
4.3 MB
دانلود کتاب تاریخ
The Histories
:ترجمه عنوان تاریخ :نویسنده Agathias, Joseph D. Frendo :سال انتشار 1975 :دسته بندی تاریخ :اطلاعات فایل
pdf
|
صفحه 101
|
مگابایت 126
pdf
صفحه 101
126 MB
دانلود کتاب جنگ بزرگ و حافظه در مرکز اروپا و جنوب شرقی
The Great War and Memory in Central and South-eastern Europe
:ترجمه عنوان جنگ بزرگ و حافظه در مرکز اروپا و جنوب شرقی :نویسنده Oto Luthar :سال انتشار 2016 :دسته بندی تاریخ نظامی - تاریخ :اطلاعات فایل
pdf
|
صفحه x+192
|
مگابایت 1.7
pdf
صفحه x+192
1.7 MB
دانلود کتاب هینکلی و آتش 1894
Hinckley and the Fire of 1894
:ترجمه عنوان هینکلی و آتش 1894 :نویسنده Alaina Wolter Lyseth, Walt Tomas :سال انتشار 2014 :دسته بندی تاریخ :اطلاعات فایل
pdf
|
صفحه 128
|
مگابایت 89.3
pdf
صفحه 128
89.3 MB
دانلود کتاب یک همدم به اواخر قرون وسطی و اوایل مدرن میلان: از ویژگی های متمایز از دولت ایتالیا
A Companion to Late Medieval and Early Modern Milan: The Distinctive Features of an Italian State
:ترجمه عنوان یک همدم به اواخر قرون وسطی و اوایل مدرن میلان: از ویژگی های متمایز از دولت ایتالیا :نویسنده Andrea Gamberini :سال انتشار 2015 :دسته بندی تاریخ :اطلاعات فایل
pdf
|
صفحه xiv+548
|
مگابایت 9.8
pdf
صفحه xiv+548
9.8 MB
دانلود کتاب یک همدم به یونان لاتین
A Companion to Latin Greece
:ترجمه عنوان یک همدم به یونان لاتین :نویسنده Nickiphoros I. Tsougarakis, Peter Lock (eds.) :سال انتشار 2015 :دسته بندی تاریخ :اطلاعات فایل
pdf
|
صفحه xii+530
|
مگابایت 9.4
pdf
صفحه xii+530
9.4 MB
دانلود کتاب اقلیت ها در جهان عرب
Minorities in the Arab World
:ترجمه عنوان اقلیت ها در جهان عرب :نویسنده Albert Habib Hourani :سال انتشار 1947 :دسته بندی تاریخ :اطلاعات فایل
pdf
|
صفحه 140
|
مگابایت 4.6
pdf
صفحه 140
4.6 MB
دانلود کتاب تاریخ، باستان شناسی و کتاب مقدس چهل سال بعد از 'تاریخی': دیدگاه تغییر 6
History, Archaeology and the Bible Forty Years after ’Historicity’: Changing Perspectives 6
:ترجمه عنوان تاریخ، باستان شناسی و کتاب مقدس چهل سال بعد از 'تاریخی': دیدگاه تغییر 6 :نویسنده Ingrid Hjelm, Thomas L. Thompson :سال انتشار 2016 :دسته بندی باستان شناسی - تاریخ :اطلاعات فایل
pdf
|
صفحه xvi+230
|
مگابایت 1.4
pdf
صفحه xvi+230
1.4 MB
دانلود کتاب سوریه و فلسطین در اواخر عصر برنز: انسان شناسی سیاست و قدرت
Syria-Palestine in The Late Bronze Age: An Anthropology of Politics and Power
:ترجمه عنوان سوریه و فلسطین در اواخر عصر برنز: انسان شناسی سیاست و قدرت :نویسنده Emanuel Pfoh :سال انتشار 2016 :دسته بندی تاریخ :اطلاعات فایل
pdf
|
صفحه xvi+230
|
مگابایت 2.5
pdf
صفحه xvi+230
2.5 MB
دانلود کتاب ظهور دانشگاه
The Rise of Universities
:ترجمه عنوان ظهور دانشگاه :نویسنده Charles Homer Haskins :سال انتشار 1957 :دسته بندی تاریخ :اطلاعات فایل
pdf
|
صفحه 107
|
مگابایت 6.4
pdf
صفحه 107
6.4 MB
دانلود کتاب تداوم و تغییر در اواخر جامعه عثمانی بیزانس و اوایل: مقالات در سمپوزیوم دومبرتن اوکس مه 1982 داده
Continuity and change in late Byzantine and early Ottoman society: papers given at a symposium at Dumbarton Oaks in May 1982
:ترجمه عنوان تداوم و تغییر در اواخر جامعه عثمانی بیزانس و اوایل: مقالات در سمپوزیوم دومبرتن اوکس مه 1982 داده :نویسنده Anthony Bryer, Heath W. Lowry (eds) :سال انتشار 1986 :دسته بندی تاریخ :اطلاعات فایل
pdf
|
صفحه 209
|
مگابایت 32.6
pdf
صفحه 209
32.6 MB
لطفا چند لحظه صبر کنید...