دانلود کتاب بیست و یکم قرن در فضا
The Twenty-first Century in Space
:ترجمه عنوان بیست و یکم قرن در فضا :نویسنده Ben Evans (auth.) :سال انتشار 2015 :دسته بندی علوم فضایی - تکنولوژی :اطلاعات فایل
djvu
|
صفحه 519
|
مگابایت 12.8
djvu
صفحه 519
12.8 MB
دانلود کتاب در مسیر برای بیشتر برق خورشیدی
On Track For More Solar Power
:ترجمه عنوان در مسیر برای بیشتر برق خورشیدی :نویسنده StockPro :سال انتشار 0 :دسته بندی مهندسی مکانیک - تکنولوژی :اطلاعات فایل
epub
|
صفحه 0
|
کیلوبایت 110
epub
صفحه 0
110 KB
دانلود کتاب مهندسی Machanics (استاتیک و دینامیک)
Engineering Machanics (Statics and Dynamics)
:ترجمه عنوان مهندسی Machanics (استاتیک و دینامیک) :نویسنده Irving H. Shames :سال انتشار 1996 :دسته بندی مهندسی مکانیک - تکنولوژی :اطلاعات فایل
pdf
|
صفحه 1100
|
مگابایت 37
pdf
صفحه 1100
37 MB
دانلود کتاب مکانیک گالیله و ترمودینامیک با زنجیره
Galilean Mechanics and Thermodynamics of Continua
:ترجمه عنوان مکانیک گالیله و ترمودینامیک با زنجیره :نویسنده G??ry de Saxc??, Claude Vall??e :سال انتشار 2016 :دسته بندی مهندسی مکانیک - تکنولوژی :اطلاعات فایل
pdf
|
صفحه 450
|
مگابایت 2.9
pdf
صفحه 450
2.9 MB
دانلود کتاب مهندسی مکانیک: استاتیک
Engineering Mechanics: Statics & Dynamics
:ترجمه عنوان مهندسی مکانیک: استاتیک :نویسنده Russell Charles Hibbeler :سال انتشار 2015 :دسته بندی مهندسی مکانیک - تکنولوژی :اطلاعات فایل
pdf
|
صفحه 1469
|
مگابایت 86.6
pdf
صفحه 1469
86.6 MB
دانلود کتاب مدرن زبان تبتی، جلد اول
Modern Tibetan Language, Volume I
:ترجمه عنوان مدرن زبان تبتی، جلد اول :نویسنده Losang Thonden :سال انتشار 2005 :دسته بندی علوم فضایی - تکنولوژی :اطلاعات فایل
pdf
|
صفحه 116
|
مگابایت 5.9
pdf
صفحه 116
5.9 MB
دانلود کتاب ساخت یک سنتور چوبی لوله مس
Building an copper tube Xylophone
:ترجمه عنوان ساخت یک سنتور چوبی لوله مس :نویسنده David R Lapp :سال انتشار 2003 :دسته بندی مهندسی مکانیک - تکنولوژی :اطلاعات فایل
pdf
|
صفحه 4
|
کیلوبایت 106.9
pdf
صفحه 4
106.9 KB
دانلود کتاب مهندسی مکانیک: استاتیک
Engineering Mechanics: Statics
:ترجمه عنوان مهندسی مکانیک: استاتیک :نویسنده Russell C. Hibbeler :سال انتشار 2015 :دسته بندی مهندسی مکانیک - تکنولوژی :اطلاعات فایل
pdf
|
صفحه 706
|
مگابایت 52.3
pdf
صفحه 706
52.3 MB
دانلود کتاب راهنمای مکانیک جامدات
Handbook of Solid Mechanics
:ترجمه عنوان راهنمای مکانیک جامدات :نویسنده Bengt Sundstro??m (ed.) :سال انتشار 0 :دسته بندی مهندسی مکانیک - تکنولوژی :اطلاعات فایل
pdf
|
صفحه 416
|
مگابایت 106
pdf
صفحه 416
106 MB
دانلود کتاب طراحی شبیه سازی ADN از موتورهای چهار زمانه
Design adn Simulation of Four-Stroke Engines
:ترجمه عنوان طراحی شبیه سازی ADN از موتورهای چهار زمانه :نویسنده Gordon P. Blair :سال انتشار 1999 :دسته بندی مهندسی مکانیک - تکنولوژی :اطلاعات فایل
pdf
|
صفحه 847
|
مگابایت 88.6
pdf
صفحه 847
88.6 MB
دانلود کتاب از گرد و غبار به زندگی: منشاء و تکامل منظومه شمسی ما
From Dust to Life : The Origin and Evolution of Our Solar System
:ترجمه عنوان از گرد و غبار به زندگی: منشاء و تکامل منظومه شمسی ما :نویسنده Chambers, John; Mitton, Jacqueline :سال انتشار 2014 :دسته بندی علوم فضایی - تکنولوژی :اطلاعات فایل
pdf
|
صفحه 319
|
مگابایت 11.5
pdf
صفحه 319
11.5 MB
دانلود کتاب مکانیک سازه های پیشرفته: مقدمه ای بر زنجیره مکانیک و مکانیک سازه
Advanced structural mechanics : an introduction to continuum mechanics and structural mechanics
:ترجمه عنوان مکانیک سازه های پیشرفته: مقدمه ای بر زنجیره مکانیک و مکانیک سازه :نویسنده D Johnson, Michael E Kraft, Eugene A Rosa, Mark S Johnson :سال انتشار 2000 :دسته بندی مهندسی مکانیک - تکنولوژی :اطلاعات فایل
pdf
|
صفحه 312
|
مگابایت 3.1
pdf
صفحه 312
3.1 MB
لطفا چند لحظه صبر کنید...