دانلود کتاب ذرات معلق در هوا اتمسفر: خواص و اثرات آب و هوا
Atmospheric aerosols : properties and climate impacts
:ترجمه عنوان ذرات معلق در هوا اتمسفر: خواص و اثرات آب و هوا :نویسنده Olivier Boucher, Gareth R Jones, H -H Goebel :سال انتشار 2015 :دسته بندی اقلیم شناسی - هواشناسی - جغرافی :اطلاعات فایل
pdf
|
صفحه 311
|
مگابایت 16.4
pdf
صفحه 311
16.4 MB
دانلود کتاب کتاب آکسفورد باستان شناسی
The Oxford handbook of archaeology
:ترجمه عنوان کتاب آکسفورد باستان شناسی :نویسنده Barry W Cunliffe, Chris Gosden, Rosemary A Joyce :سال انتشار 2009 :دسته بندی جغرافی :اطلاعات فایل
pdf
|
صفحه 828
|
مگابایت 24.5
pdf
صفحه 828
24.5 MB
دانلود کتاب اطلس A-Z
Atlas A-Z
:ترجمه عنوان اطلس A-Z :نویسنده Chris Sidwells, New York Academy of Medicine,, Jeffrey A Hoffer :سال انتشار 2015 :دسته بندی جغرافی :اطلاعات فایل
pdf
|
صفحه 434
|
مگابایت 60.7
pdf
صفحه 434
60.7 MB
دانلود کتاب ترمودینامیک کاربردی برای هواشناسان
Applied thermodynamics for meteorologists
:ترجمه عنوان ترمودینامیک کاربردی برای هواشناسان :نویسنده Sam Miller, Wallace L Fowler, National Museum of American History (U.S.) :سال انتشار 2015 :دسته بندی اقلیم شناسی - هواشناسی - جغرافی :اطلاعات فایل
epub
|
صفحه 632
|
مگابایت 7.7
epub
صفحه 632
7.7 MB
دانلود کتاب ترمودینامیک کاربردی برای هواشناسان
Applied thermodynamics for meteorologists
:ترجمه عنوان ترمودینامیک کاربردی برای هواشناسان :نویسنده Sam Miller, Wallace L Fowler, Graeme Morton, OCLC Research, :سال انتشار 2015 :دسته بندی اقلیم شناسی - هواشناسی - جغرافی :اطلاعات فایل
pdf
|
صفحه 632
|
مگابایت 18.5
pdf
صفحه 632
18.5 MB
دانلود کتاب نئولیبرالیسم، شخص، و postsocialism: خودشان مشاغل در تغییر اقتصاد
Neoliberalism, personhood, and postsocialism : enterprising selves in changing economies
:ترجمه عنوان نئولیبرالیسم، شخص، و postsocialism: خودشان مشاغل در تغییر اقتصاد :نویسنده Nicolette Makovicky, Gordon Hawkins, Chris Fussell, Tantum Collins :سال انتشار 2014 :دسته بندی جغرافی :اطلاعات فایل
pdf
|
صفحه 209
|
مگابایت 1.2
pdf
صفحه 209
1.2 MB
دانلود کتاب شهرستان پیادهرو: های Remapping فضای عمومی در شهر هوشی مین
Sidewalk city : remapping public space in Ho Chi Minh City
:ترجمه عنوان شهرستان پیادهرو: های Remapping فضای عمومی در شهر هوشی مین :نویسنده Annette Miae Kim, Eric Dunning, Daniel Keim :سال انتشار 2015 :دسته بندی جغرافی :اطلاعات فایل
pdf
|
صفحه 264
|
مگابایت 49.6
pdf
صفحه 264
49.6 MB
دانلود کتاب نظریه آلفرد وبر از محل صنایع
Alfred Weber's Theory of the Location of Industries
:ترجمه عنوان نظریه آلفرد وبر از محل صنایع :نویسنده Alfred Weber, Carl Joachim Friedrich (ed.) :سال انتشار :دسته بندی جغرافی :اطلاعات فایل
pdf
|
صفحه 302
|
مگابایت 16.5
pdf
صفحه 302
16.5 MB
دانلود کتاب زوال از دریای مدیترانه، 1550-1870: یک رویکرد geohistorical
The waning of the Mediterranean, 1550-1870 : a geohistorical approach
:ترجمه عنوان زوال از دریای مدیترانه، 1550-1870: یک رویکرد geohistorical :نویسنده Faruk Tabak, Michael Walters Dols :سال انتشار 2008 :دسته بندی جغرافی :اطلاعات فایل
pdf
|
صفحه 448
|
مگابایت 2
pdf
صفحه 448
2 MB
دانلود کتاب جاده برگشت شمالی و مرکزی ایتالیا
Back roads Northern and Central Italy
:ترجمه عنوان جاده برگشت شمالی و مرکزی ایتالیا :نویسنده Gillian Arthur, Kate Hughes, (Travel writer), Gillian Price, Lucy Ratcliffe, Christine Webb :سال انتشار 2015 :دسته بندی جغرافی :اطلاعات فایل
pdf
|
صفحه 264
|
مگابایت 55.1
pdf
صفحه 264
55.1 MB
دانلود کتاب جغرافیا CCEA به عنوان راهنمای واحد دانشجویی: 1 واحد جغرافیای فیزیکی
Ccea geography as student unit guide : unit 1 physical geography
:ترجمه عنوان جغرافیا CCEA به عنوان راهنمای واحد دانشجویی: 1 واحد جغرافیای فیزیکی :نویسنده Tim Manson, James Fisher, (Psychotherapist), A M Kaynia, Rodney Lawrence Petersen :سال انتشار 2014 :دسته بندی جغرافی :اطلاعات فایل
pdf
|
صفحه 89
|
مگابایت 6.7
pdf
صفحه 89
6.7 MB
دانلود کتاب جمعیت اتحاد جماهیر شوروی: تاریخ و چشم انداز
The population of the Soviet Union : history and prospects
:ترجمه عنوان جمعیت اتحاد جماهیر شوروی: تاریخ و چشم انداز :نویسنده Lorimer, Frank :سال انتشار :دسته بندی روسیه - جغرافی :اطلاعات فایل
pdf
|
صفحه 349
|
مگابایت 23.3
pdf
صفحه 349
23.3 MB
لطفا چند لحظه صبر کنید...