دانلود کتاب هندسه ریمانی
Riemannian Geometry
:ترجمه عنوان هندسه ریمانی :نویسنده Peter Petersen :سال انتشار 2016 :دسته بندی هندسه و توپولوژی - ریاضیات :اطلاعات فایل
pdf
|
صفحه 499
|
مگابایت 3.3
pdf
صفحه 499
3.3 MB
دانلود کتاب ادغام - رویکرد کاربردی
Integration - A Functional Approach
:ترجمه عنوان ادغام - رویکرد کاربردی :نویسنده Klaus Bichteler :سال انتشار 2010 :دسته بندی تجزیه و تحلیل عملکرد - ریاضیات :اطلاعات فایل
pdf
|
صفحه 201
|
مگابایت 1.7
pdf
صفحه 201
1.7 MB
دانلود کتاب فضاهای Sobolev وزن
Weighted Sobolev Spaces
:ترجمه عنوان فضاهای Sobolev وزن :نویسنده Alois Kufner :سال انتشار 1985 :دسته بندی تجزیه و تحلیل عملکرد - ریاضیات :اطلاعات فایل
pdf
|
صفحه 113
|
مگابایت 6.6
pdf
صفحه 113
6.6 MB
دانلود کتاب هندسه دیفرانسیل مدرن از منحنی ها و سطوح با ریاضیات [بدون نوت بوک]
Modern Differential Geometry of Curves and Surfaces with Mathematica [No Notebooks]
:ترجمه عنوان هندسه دیفرانسیل مدرن از منحنی ها و سطوح با ریاضیات [بدون نوت بوک] :نویسنده Elsa Abbena, Simon Salamon, Alfred Gray :سال انتشار 2006 :دسته بندی هندسه و توپولوژی - ریاضیات :اطلاعات فایل
pdf
|
صفحه 1016
|
مگابایت 18.3
pdf
صفحه 1016
18.3 MB
دانلود کتاب هندسه محدود و نرم افزار ترکیبی
Finite Geometry and Combinatorial Applications
:ترجمه عنوان هندسه محدود و نرم افزار ترکیبی :نویسنده Simeon Ball :سال انتشار 2015 :دسته بندی ریاضیات :اطلاعات فایل
pdf
|
صفحه 298
|
مگابایت 1.9
pdf
صفحه 298
1.9 MB
دانلود کتاب مدل کاکس و کاربرد آن
The Cox Model and Its Applications
:ترجمه عنوان مدل کاکس و کاربرد آن :نویسنده Mikhail Nikulin, Hong-Dar Isaac Wu :سال انتشار 2016 :دسته بندی آمار Mathematicsematical - ریاضیات :اطلاعات فایل
pdf
|
صفحه "C
|
مگابایت 2.4
pdf
صفحه "C
2.4 MB
دانلود کتاب هاف تحلیل انشعاب: روش حوزه فرکانس
Hopf Bifurcation Analysis: A Frequency Domain Approach
:ترجمه عنوان هاف تحلیل انشعاب: روش حوزه فرکانس :نویسنده Jorge L. Moiola, Guanrong Chen :سال انتشار 1996 :دسته بندی سیستم های دینامیکی - ریاضیات :اطلاعات فایل
pdf
|
صفحه xv + 326
|
مگابایت 12.9
pdf
صفحه xv + 326
12.9 MB
دانلود کتاب معادلات دیفرانسیل: آموزش اجمالی
Differential Equations: A Concise Course
:ترجمه عنوان معادلات دیفرانسیل: آموزش اجمالی :نویسنده H. S. Bear :سال انتشار 1999 :دسته بندی ریاضیات :اطلاعات فایل
djvu
|
صفحه 224
|
مگابایت 2.1
djvu
صفحه 224
2.1 MB
دانلود کتاب ریاضی مقدمه ای بر منطق
A Mathematical Introduction to Logic
:ترجمه عنوان ریاضی مقدمه ای بر منطق :نویسنده H. B. Enderton :سال انتشار 1972 :دسته بندی منطق - ریاضیات :اطلاعات فایل
pdf
|
صفحه 152
|
مگابایت 26.2
pdf
صفحه 152
26.2 MB
دانلود کتاب نظریه قرقره
The theory of sheaves
:ترجمه عنوان نظریه قرقره :نویسنده Swan, Richard G. :سال انتشار 1964 :دسته بندی ریاضیات :اطلاعات فایل
pdf
|
صفحه 150
|
مگابایت 5
pdf
صفحه 150
5 MB
دانلود کتاب نظریه قرقره
The theory of sheaves
:ترجمه عنوان نظریه قرقره :نویسنده Swan, Richard G. :سال انتشار 1964 :دسته بندی ریاضیات :اطلاعات فایل
djvu
|
صفحه 150
|
مگابایت 1.2
djvu
صفحه 150
1.2 MB
دانلود کتاب احتمال در فضاهای Banach: توزیع پایدار و بی نهایت بخش
Probability in Banach Spaces: Stable and Infinitely Divisible Distributions
:ترجمه عنوان احتمال در فضاهای Banach: توزیع پایدار و بی نهایت بخش :نویسنده Werner Linde :سال انتشار 1986 :دسته بندی ریاضیات :اطلاعات فایل
pdf
|
صفحه 196
|
مگابایت 6.9
pdf
صفحه 196
6.9 MB
لطفا چند لحظه صبر کنید...