دانلود کتاب تغییر کاربردی
Functional Change
:ترجمه عنوان تغییر کاربردی :نویسنده Susanna Cumming :سال انتشار 1991 :دسته بندی زبان شناسی :اطلاعات فایل
pdf
|
صفحه 266
|
مگابایت 9.4
pdf
صفحه 266
9.4 MB
دانلود کتاب فوق العاده انگلیسی کتاب 2
Extra English Workbook 2
:ترجمه عنوان فوق العاده انگلیسی کتاب 2 :نویسنده Ken Wilson :سال انتشار 2004 :دسته بندی انگلیسی - خارجی - زبان شناسی :اطلاعات فایل
pdf
|
صفحه 90
|
مگابایت 24.1
pdf
صفحه 90
24.1 MB
دانلود کتاب 25 قرن آموزش زبان؛
25 centuries of language teaching; an inquiry into the science, art, and development of language teaching methodology, 500 B.C.-1969
:ترجمه عنوان 25 قرن آموزش زبان؛ :نویسنده Louis G. Kelly :سال انتشار 1976 :دسته بندی خارجی - زبان شناسی :اطلاعات فایل
pdf
|
صفحه xi + 474
|
مگابایت 45.5
pdf
صفحه xi + 474
45.5 MB
دانلود کتاب جراحی آزمون: راهنمای عبور از یاران آزمون در جراحی عمومی
Examination Surgery: A Guide to Passing the Fellowship Examination in General Surgery
:ترجمه عنوان جراحی آزمون: راهنمای عبور از یاران آزمون در جراحی عمومی :نویسنده Christopher J. Young, Marc A. Gladman :سال انتشار 2013 :دسته بندی فرانسوی - خارجی - زبان شناسی :اطلاعات فایل
pdf
|
صفحه 432
|
مگابایت 50.1
pdf
صفحه 432
50.1 MB
دانلود کتاب [مقاله] نئو آرامی و کردی بطور میان رشته ای از نفوذ خود را در هر یک از دیگر
[Article] Neo-Aramaic and Kurdish: An Interdisciplinary consideration of their influence on each other
:ترجمه عنوان [مقاله] نئو آرامی و کردی بطور میان رشته ای از نفوذ خود را در هر یک از دیگر :نویسنده Michael L. Chyet :سال انتشار 1995 :دسته بندی زبان شناسی :اطلاعات فایل
pdf
|
صفحه 20
|
مگابایت 4.9
pdf
صفحه 20
4.9 MB
دانلود کتاب زبان
Language
:ترجمه عنوان زبان :نویسنده Leonard Bloomfield :سال انتشار 1973 :دسته بندی زبان شناسی :اطلاعات فایل
pdf
|
صفحه 290
|
مگابایت 14.3
pdf
صفحه 290
14.3 MB
دانلود کتاب کتاب آکسفورد از مورد
The Oxford Handbook of Case
:ترجمه عنوان کتاب آکسفورد از مورد :نویسنده Malchukov A., Spencer A. :سال انتشار 2009 :دسته بندی زبان شناسی :اطلاعات فایل
pdf
|
صفحه 478
|
مگابایت 49
pdf
صفحه 478
49 MB
دانلود کتاب مبانی بیولوژیکی زبان
Biological Foundations of Language
:ترجمه عنوان مبانی بیولوژیکی زبان :نویسنده Eric H. Lenneberg :سال انتشار 1967 :دسته بندی زبان شناسی :اطلاعات فایل
pdf
|
صفحه 490
|
مگابایت 163.7
pdf
صفحه 490
163.7 MB
دانلود کتاب نحو
Syntax
:ترجمه عنوان نحو :نویسنده P. H. Matthews :سال انتشار 1981 :دسته بندی زبان شناسی - زبان شناسی :اطلاعات فایل
pdf
|
صفحه 325
|
مگابایت 9.8
pdf
صفحه 325
9.8 MB
دانلود کتاب تاریخچه زبانشناسی در اروپا: از افلاطون تا 1600
The History of Linguistics in Europe: From Plato to 1600
:ترجمه عنوان تاریخچه زبانشناسی در اروپا: از افلاطون تا 1600 :نویسنده Vivien Law :سال انتشار 2003 :دسته بندی زبان شناسی - زبان شناسی :اطلاعات فایل
djvu
|
صفحه 326
|
مگابایت 31.5
djvu
صفحه 326
31.5 MB
دانلود کتاب تاریخچه زبانشناسی در اروپا: از افلاطون تا 1600
The History of Linguistics in Europe: From Plato to 1600
:ترجمه عنوان تاریخچه زبانشناسی در اروپا: از افلاطون تا 1600 :نویسنده Vivien Law :سال انتشار 2003 :دسته بندی زبان شناسی - زبان شناسی :اطلاعات فایل
pdf
|
صفحه 326
|
مگابایت 45.7
pdf
صفحه 326
45.7 MB
دانلود کتاب متن زمان و در زبان عربی: مطالعه گفتمانمدار از سیستم زمان عربی کلاسیک
Tense and Text in Classical Arabic: A Discourse-Oriented Study of the Classical Arabic Tense System
:ترجمه عنوان متن زمان و در زبان عربی: مطالعه گفتمانمدار از سیستم زمان عربی کلاسیک :نویسنده Michal Marmorstein :سال انتشار 2016 :دسته بندی زبان شناسی - زبان شناسی :اطلاعات فایل
pdf
|
صفحه 262
|
مگابایت 2
pdf
صفحه 262
2 MB
لطفا چند لحظه صبر کنید...