دانلود کتاب اطلس پاتولوژی کبد
Atlas of Liver Pathology
:ترجمه عنوان اطلس پاتولوژی کبد :نویسنده Gary C. Kanel, Jacob Korula :سال انتشار 2010 :دسته بندی آمار زیستی - زیست شناسی :اطلاعات فایل
pdf
|
صفحه 523
|
مگابایت 90.1
pdf
صفحه 523
90.1 MB
دانلود کتاب تکنیک عمل در ارتوپدی اطفال
Operative Techniques in Pediatric Orthopaedics
:ترجمه عنوان تکنیک عمل در ارتوپدی اطفال :نویسنده John M. Flynn, Sam W. Wiesel :سال انتشار 2010 :دسته بندی آمار زیستی - زیست شناسی :اطلاعات فایل
pdf
|
صفحه 784
|
مگابایت 244.7
pdf
صفحه 784
244.7 MB
دانلود کتاب تکنیک های اعمال جراحی پا و مچ پا
Operative Techniques in Foot and Ankle Surgery
:ترجمه عنوان تکنیک های اعمال جراحی پا و مچ پا :نویسنده Mark E. Easley, Sam W. Wiesel :سال انتشار 2010 :دسته بندی آمار زیستی - زیست شناسی :اطلاعات فایل
pdf
|
صفحه 1184
|
مگابایت 311.6
pdf
صفحه 1184
311.6 MB
دانلود کتاب طب داخلی: بررسی بالاترین عملکرد برای امتحان ABIM
Internal medicine: the highest-yield review for the ABIM exam
:ترجمه عنوان طب داخلی: بررسی بالاترین عملکرد برای امتحان ABIM :نویسنده Conrad Fischer :سال انتشار 2013 :دسته بندی آمار زیستی - زیست شناسی :اطلاعات فایل
pdf
|
صفحه 481
|
مگابایت 35.5
pdf
صفحه 481
35.5 MB
دانلود کتاب اصول آمار زیستی
Fundamentals of biostatistics
:ترجمه عنوان اصول آمار زیستی :نویسنده Bernard Rosner, Wiley InterScience (Online service), Carolin Alfonso :سال انتشار 1999 :دسته بندی آمار زیستی - زیست شناسی :اطلاعات فایل
pdf
|
صفحه 816
|
مگابایت 25
pdf
صفحه 816
25 MB
دانلود کتاب ایدز اپیدمیولوژی: روش کمی (جزوه و مقالات در اپیدمیولوژی و آمار زیستی؛ V. 22)
AIDS Epidemiology: A Quantitative Approach (Monographs in Epidemiology and Biostatistics ; V. 22)
:ترجمه عنوان ایدز اپیدمیولوژی: روش کمی (جزوه و مقالات در اپیدمیولوژی و آمار زیستی؛ V. 22) :نویسنده NULL :سال انتشار :دسته بندی آمار زیستی - زیست شناسی :اطلاعات فایل
pdf
|
صفحه 376
|
مگابایت 17
pdf
صفحه 376
17 MB
دانلود کتاب تجزیه و تحلیل چند سطحی کاربردی: یک راهنمای عملی
Applied multilevel analysis : a practical guide
:ترجمه عنوان تجزیه و تحلیل چند سطحی کاربردی: یک راهنمای عملی :نویسنده Jos W R Twisk, Adam Hook :سال انتشار 2006 :دسته بندی آمار زیستی - زیست شناسی :اطلاعات فایل
pdf
|
صفحه 196
|
مگابایت 2.3
pdf
صفحه 196
2.3 MB
دانلود کتاب روش کارآزمایی بالینی
Clinical trial methodology
:ترجمه عنوان روش کارآزمایی بالینی :نویسنده Karl E Peace, Ding-Geng Chen, David Satran, Ruth Clements, Ashridge Centre for Business and Society. :سال انتشار 2010 :دسته بندی آمار زیستی - زیست شناسی :اطلاعات فایل
pdf
|
صفحه 420
|
مگابایت 2.5
pdf
صفحه 420
2.5 MB
دانلود کتاب آمار زیستی عمومی برای متخصصان ژنتیک و اپیدمیولوژیست: یک رویکرد عملی
Basic biostatistics for geneticists and epidemiologists : a practical approach
:ترجمه عنوان آمار زیستی عمومی برای متخصصان ژنتیک و اپیدمیولوژیست: یک رویکرد عملی :نویسنده Robert C Elston, William Davis Johnson, Wiley InterScience (Online service), Thomas Leeser :سال انتشار 2008 :دسته بندی آمار زیستی - زیست شناسی :اطلاعات فایل
pdf
|
صفحه 384
|
مگابایت 4.8
pdf
صفحه 384
4.8 MB
دانلود کتاب
Applied statistical designs for the researcher
:ترجمه عنوان :نویسنده Daryl S Paulson :سال انتشار 2003 :دسته بندی آمار زیستی - زیست شناسی :اطلاعات فایل
pdf
|
صفحه 712
|
مگابایت 11.7
pdf
صفحه 712
11.7 MB
دانلود کتاب
Biostatistics and epidemiology : a primer for health and biomedical professionals
:ترجمه عنوان :نویسنده Sylvia Wassertheil-Smoller :سال انتشار 2004 :دسته بندی آمار زیستی - زیست شناسی :اطلاعات فایل
pdf
|
صفحه 259
|
مگابایت 1.5
pdf
صفحه 259
1.5 MB
دانلود کتاب
Causal analysis in biomedicine and epidemiology : based on minimal sufficient causation
:ترجمه عنوان :نویسنده Mikel Aickin :سال انتشار 2002 :دسته بندی آمار زیستی - زیست شناسی :اطلاعات فایل
pdf
|
صفحه 224
|
مگابایت 8
pdf
صفحه 224
8 MB
لطفا چند لحظه صبر کنید...