دانلود کتاب نمایش سطح مخمر: روش، پروتکل ها، و برنامه های کاربردی
Yeast surface display : methods, protocols, and applications
:ترجمه عنوان نمایش سطح مخمر: روش، پروتکل ها، و برنامه های کاربردی :نویسنده Bin Liu, Billie Fitzpatrick, Anne Miller Whitman :سال انتشار 2015 :دسته بندی میکروب شناسی - زیست شناسی :اطلاعات فایل
pdf
|
صفحه xii+271
|
مگابایت 6.5
pdf
صفحه xii+271
6.5 MB
دانلود کتاب درست پالس ژل الکتروفورز: روش ها و پروتکل
Pulse field gel electrophoresis : methods and protocols
:ترجمه عنوان درست پالس ژل الکتروفورز: روش ها و پروتکل :نویسنده Kieran Jordan, Marion Dalmasso, SAS Institute., Universita??t Bielefeld. Zentrum fu??r Interdisziplina??re Forschung. :سال انتشار 2015 :دسته بندی میکروب شناسی - زیست شناسی :اطلاعات فایل
pdf
|
صفحه 278
|
مگابایت 8.1
pdf
صفحه 278
8.1 MB
دانلود کتاب پروتکل های مایکوباکتریوم
Mycobacteria protocols
:ترجمه عنوان پروتکل های مایکوباکتریوم :نویسنده Tanya Parish, David M Roberts, Alessandro Vinciarelli, Laura Vincze :سال انتشار 2015 :دسته بندی میکروب شناسی - زیست شناسی :اطلاعات فایل
pdf
|
صفحه 416
|
مگابایت 9.4
pdf
صفحه 416
9.4 MB
دانلود کتاب هزینه 89/820: بیوتکنولوژی: دستورالعمل هایی را در تکنیک های در تحقیقات کوکسیدیوز
COST 89/820 : biotechnology : guidelines on techniques in coccidiosis research
:ترجمه عنوان هزینه 89/820: بیوتکنولوژی: دستورالعمل هایی را در تکنیک های در تحقیقات کوکسیدیوز :نویسنده J Eckert, European Commission. :سال انتشار 1995 :دسته بندی میکروب شناسی - زیست شناسی :اطلاعات فایل
pdf
|
صفحه 306
|
مگابایت 7.5
pdf
صفحه 306
7.5 MB
دانلود کتاب کروناویروس: روش ها و پروتکل
Coronaviruses : methods and protocols
:ترجمه عنوان کروناویروس: روش ها و پروتکل :نویسنده Helena Jane Maier, Erica Bickerton, Paul W Britton :سال انتشار 2015 :دسته بندی میکروب شناسی - زیست شناسی :اطلاعات فایل
pdf
|
صفحه 285
|
مگابایت 7.4
pdf
صفحه 285
7.4 MB
دانلود کتاب اصول تنوع میکروبی
Principles of Microbial Diversity
:ترجمه عنوان اصول تنوع میکروبی :نویسنده James W Brown, Jon Rothschild, Sigmund Freud :سال انتشار 2014 :دسته بندی میکروب شناسی - زیست شناسی :اطلاعات فایل
pdf
|
صفحه 404
|
مگابایت 13.2
pdf
صفحه 404
13.2 MB
دانلود کتاب باکتری رونویسی کنترل: روش ها و پروتکل
Bacterial transcriptional control : methods and protocols
:ترجمه عنوان باکتری رونویسی کنترل: روش ها و پروتکل :نویسنده Irina Artsimovitch, Thomas J Santangelo, Springer Science+Business Media,, Henry Otgaar :سال انتشار 2015 :دسته بندی میکروب شناسی - زیست شناسی :اطلاعات فایل
pdf
|
صفحه 342
|
مگابایت 7.6
pdf
صفحه 342
7.6 MB
دانلود کتاب سکوت: قدرت آرام در یک جهان پر از سر و صدا
Silence : the power of quiet in a world full of noise
:ترجمه عنوان سکوت: قدرت آرام در یک جهان پر از سر و صدا :نویسنده Nha^??t Ha?nh, Thi????ch, William Roebuck, Loreta Vilkiene? :سال انتشار 2015 :دسته بندی میکروب شناسی - زیست شناسی :اطلاعات فایل
epub
|
صفحه 208
|
کیلوبایت 309.9
epub
صفحه 208
309.9 KB
دانلود کتاب پروتکل های ژنومیک انگل
Parasite genomics protocols
:ترجمه عنوان پروتکل های ژنومیک انگل :نویسنده Christopher Peacock, Frederick Engels, Manuchair S Ebadi :سال انتشار 2015 :دسته بندی میکروب شناسی - زیست شناسی :اطلاعات فایل
pdf
|
صفحه 367
|
مگابایت 9.2
pdf
صفحه 367
9.2 MB
دانلود کتاب pangenomics باکتریایی: روش ها و پروتکل
Bacterial pangenomics : methods and protocols
:ترجمه عنوان pangenomics باکتریایی: روش ها و پروتکل :نویسنده Alessio Mengoni, Marco Galardini, Marco Fondi :سال انتشار 2015 :دسته بندی میکروب شناسی - زیست شناسی :اطلاعات فایل
pdf
|
صفحه 298
|
مگابایت 7.6
pdf
صفحه 298
7.6 MB
دانلود کتاب سپسیس: روش های تشخیصی و پروتکل
Sepsis : diagnostic methods and protocols
:ترجمه عنوان سپسیس: روش های تشخیصی و پروتکل :نویسنده Nicasio Mancini, John Huey, Fernando Zu??n~iga :سال انتشار 2015 :دسته بندی میکروب شناسی - زیست شناسی :اطلاعات فایل
pdf
|
صفحه 262
|
مگابایت 5.4
pdf
صفحه 262
5.4 MB
دانلود کتاب پلاسمودسماها: روش ها و پروتکل
Plasmodesmata : methods and protocols
:ترجمه عنوان پلاسمودسماها: روش ها و پروتکل :نویسنده Manfred Heinlein, Springer Science+Business Media,, Kunda Wamsshydar, Nova Press. :سال انتشار 2015 :دسته بندی میکروب شناسی - زیست شناسی :اطلاعات فایل
pdf
|
صفحه 346
|
مگابایت 9.5
pdf
صفحه 346
9.5 MB
لطفا چند لحظه صبر کنید...