دانلود کتاب سرخستباران مکزیک
The pteridophytes of Mexico
:ترجمه عنوان سرخستباران مکزیک :نویسنده John Mickel, Alan R Smith, Wendel A Ray :سال انتشار 2004 :دسته بندی گیاه شناسی - گیاه ها - زیست شناسی :اطلاعات فایل
pdf
|
صفحه 1064
|
مگابایت 123.9
pdf
صفحه 1064
123.9 MB
دانلود کتاب زمینگرایی کارخانه: کارخانه زمینگرایی
Plant gravitropism : plant gravitropism
:ترجمه عنوان زمینگرایی کارخانه: کارخانه زمینگرایی :نویسنده Elison B Blancaflor, Harry Magdoff, Francis Weston Sears, International Chamber of Commerce. :سال انتشار 2015 :دسته بندی گیاه شناسی - گیاه ها - زیست شناسی :اطلاعات فایل
pdf
|
صفحه xiv+323
|
مگابایت 13
pdf
صفحه xiv+323
13 MB
دانلود کتاب نوآوری موفق کشاورزی در اقتصادهای در حال ظهور: فن آوری های ژنتیکی جدید برای تولید جهانی غذا
Successful agricultural innovation in emerging economies : new genetic technologies for global food production
:ترجمه عنوان نوآوری موفق کشاورزی در اقتصادهای در حال ظهور: فن آوری های ژنتیکی جدید برای تولید جهانی غذا :نویسنده David J Bennett, Richard C Jennings, S Brian Pounds :سال انتشار 2013 :دسته بندی کشاورزی و جنگلداری - گیاه ها - زیست شناسی :اطلاعات فایل
pdf
|
صفحه 458
|
مگابایت 6.7
pdf
صفحه 458
6.7 MB
دانلود کتاب کشور پریان اطراف ما
The Fairyland Around Us
:ترجمه عنوان کشور پریان اطراف ما :نویسنده Opal Stanley Whiteley :سال انتشار :دسته بندی گیاه شناسی - گیاه ها - زیست شناسی :اطلاعات فایل
pdf
|
صفحه 280
|
مگابایت 25.5
pdf
صفحه 280
25.5 MB
دانلود کتاب خوردن در سمت وحشی: حلقه گمشده به سلامت مطلوب
Eating on the wild side : the missing link to optimum health
:ترجمه عنوان خوردن در سمت وحشی: حلقه گمشده به سلامت مطلوب :نویسنده Jo Robinson, Chiara Briganti :سال انتشار 2014 :دسته بندی گیاه شناسی - گیاه ها - زیست شناسی :اطلاعات فایل
epub
|
صفحه 422
|
مگابایت 1.2
epub
صفحه 422
1.2 MB
دانلود کتاب خوراکی دارویی و غیر گیاهان دارویی: دوره 9 اصلاح شده ساقه، ریشه، لامپ
Edible medicinal and non medicinal plants : volume 9 modified stems, roots, bulbs
:ترجمه عنوان خوراکی دارویی و غیر گیاهان دارویی: دوره 9 اصلاح شده ساقه، ریشه، لامپ :نویسنده T K Lim, David Griffiths, Hyejeong Kim :سال انتشار 2015 :دسته بندی گیاه شناسی - گیاه ها - زیست شناسی :اطلاعات فایل
pdf
|
صفحه 1036
|
مگابایت 12.6
pdf
صفحه 1036
12.6 MB
دانلود کتاب گیاهان آشپزی برای باغبان کوتاه فصل
Culinary herbs for short-season gardeners
:ترجمه عنوان گیاهان آشپزی برای باغبان کوتاه فصل :نویسنده Ernest Small, Grace Deutsch, Susanne Tabernig :سال انتشار 2002 :دسته بندی گیاه شناسی - گیاه ها - زیست شناسی :اطلاعات فایل
pdf
|
صفحه 192
|
مگابایت 4.8
pdf
صفحه 192
4.8 MB
دانلود کتاب در حال رشد و بازاریابی جینسنگ، گلدن و دیگر داروها جنگلی
Growing and marketing ginseng, goldenseal and other woodland medicinals
:ترجمه عنوان در حال رشد و بازاریابی جینسنگ، گلدن و دیگر داروها جنگلی :نویسنده W Scott Persons, J M Davis, Geraint Davies :سال انتشار 2014 :دسته بندی گیاه شناسی - گیاه ها - زیست شناسی :اطلاعات فایل
epub
|
صفحه 480
|
مگابایت 16.8
epub
صفحه 480
16.8 MB
دانلود کتاب کلاغ سیاه زیست شناسی گیاهان
Raven Biology of plants
:ترجمه عنوان کلاغ سیاه زیست شناسی گیاهان :نویسنده Ray Franklin Evert, Susan E Eichhorn, Peter H Raven :سال انتشار 2012 :دسته بندی گیاه شناسی - گیاه ها - زیست شناسی :اطلاعات فایل
pdf
|
صفحه 880
|
مگابایت 75
pdf
صفحه 880
75 MB
دانلود کتاب خاک ایده آل 2014: یک کتاب راهنما برای V20 جدید کشاورزی
The ideal soil 2014 : a handbook for the new agriculture v20
:ترجمه عنوان خاک ایده آل 2014: یک کتاب راهنما برای V20 جدید کشاورزی :نویسنده Michael Astera, Agricola, J R Kalman, Ronald Dworkin :سال انتشار 2014 :دسته بندی کشاورزی و جنگلداری - گیاه ها - زیست شناسی :اطلاعات فایل
pdf
|
صفحه 171
|
مگابایت 3.4
pdf
صفحه 171
3.4 MB
دانلود کتاب آلکالوئیدهای گیاه.
The plant alkaloids.
:ترجمه عنوان آلکالوئیدهای گیاه. :نویسنده Thomas Anderson Henry :سال انتشار :دسته بندی گیاه شناسی - گیاه ها - زیست شناسی :اطلاعات فایل
djvu
|
صفحه xxiii, 804 p.
|
مگابایت 11.2
djvu
صفحه xxiii, 804 p.
11.2 MB
دانلود کتاب گیاه شناسی هند شمال امریکا: راهنمای قطعی برای گیاهان دارویی بومی و استفاده از آنها
Indian Herbalogy of North America: The Definitive Guide to Native Medicinal Plants and Their Uses
:ترجمه عنوان گیاه شناسی هند شمال امریکا: راهنمای قطعی برای گیاهان دارویی بومی و استفاده از آنها :نویسنده Alma R. Hutchens :سال انتشار :دسته بندی گیاه شناسی - گیاه ها - زیست شناسی :اطلاعات فایل
djvu
|
صفحه 382
|
مگابایت 5.5
djvu
صفحه 382
5.5 MB
لطفا چند لحظه صبر کنید...