دانلود کتاب دست زدن به یک عصب: مغز ما، خود ما
Touching a nerve : our brains, our selves
:ترجمه عنوان دست زدن به یک عصب: مغز ما، خود ما :نویسنده Patricia Smith Churchland, Gareth R Jones, H -H Goebel :سال انتشار 2013 :دسته بندی فلسفه - سایر علوم اجتماعی :اطلاعات فایل
pdf
|
صفحه 307
|
مگابایت 7.8
pdf
صفحه 307
7.8 MB
دانلود کتاب حقیقت شک به یک دروغگو
Doubt Truth to Be a Liar
:ترجمه عنوان حقیقت شک به یک دروغگو :نویسنده Graham Priest :سال انتشار :دسته بندی فلسفه - سایر علوم اجتماعی :اطلاعات فایل
pdf
|
صفحه 239
|
کیلوبایت 1017
pdf
صفحه 239
1017 KB
دانلود کتاب بازاندیشی عینیت
Rethinking objectivity
:ترجمه عنوان بازاندیشی عینیت :نویسنده Allan Megill, Ratan Kumar, Thomas Svolos, Joseph Lowery :سال انتشار 1994 :دسته بندی فلسفه - سایر علوم اجتماعی :اطلاعات فایل
pdf
|
صفحه 351
|
مگابایت 20.6
pdf
صفحه 351
20.6 MB
دانلود کتاب در دفاع از یهودیت: ابراهیم ابن داود: منابع و ساختارهای هکتار Emunah هکتار رامه
In defence of Judaism: Abraham Ibn Daud : sources and structures of ha-Emunah ha-Ramah
:ترجمه عنوان در دفاع از یهودیت: ابراهیم ابن داود: منابع و ساختارهای هکتار Emunah هکتار رامه :نویسنده Resianne Fontaine, Anson D Shupe, Gianna Polacco Williams, Meg Harris Williams, Tony Woolfson :سال انتشار 1990 :دسته بندی فلسفه - سایر علوم اجتماعی :اطلاعات فایل
pdf
|
صفحه 334
|
مگابایت 45.3
pdf
صفحه 334
45.3 MB
دانلود کتاب سفید یقه: طبقه متوسط ​​آمریکا
White Collar: The American Middle Classes
:ترجمه عنوان سفید یقه: طبقه متوسط ​​آمریکا :نویسنده C. Wright Mills :سال انتشار :دسته بندی جامعه شناسی - سایر علوم اجتماعی :اطلاعات فایل
pdf
|
صفحه 408
|
مگابایت 16.9
pdf
صفحه 408
16.9 MB
دانلود کتاب بزهکاری نوجوانان
Juvenile delinquency
:ترجمه عنوان بزهکاری نوجوانان :نویسنده Donald J Shoemaker, Gerry Lane, Wendel A Ray :سال انتشار 2013 :دسته بندی جامعه شناسی - سایر علوم اجتماعی :اطلاعات فایل
pdf
|
صفحه 415
|
مگابایت 4.1
pdf
صفحه 415
4.1 MB
دانلود کتاب درگیری در اوکراین: پیمایش از سفارش پس از جنگ سرد
Conflict in Ukraine : the unwinding of the post-cold war order
:ترجمه عنوان درگیری در اوکراین: پیمایش از سفارش پس از جنگ سرد :نویسنده Rajan Menon, Eugene B Rumer, Katri Raik :سال انتشار 2015 :دسته بندی سیاست - سایر علوم اجتماعی :اطلاعات فایل
pdf
|
صفحه 57
|
کیلوبایت 385.3
pdf
صفحه 57
385.3 KB
دانلود کتاب هنجارستیزسازی چربی تجسم
Queering Fat Embodiment
:ترجمه عنوان هنجارستیزسازی چربی تجسم :نویسنده Cat Pause??, Jackie Wykes, Samantha Murray :سال انتشار 2014 :دسته بندی سایر علوم اجتماعی :اطلاعات فایل
pdf
|
صفحه 170
|
مگابایت 2.4
pdf
صفحه 170
2.4 MB
دانلود کتاب کتاب پالگریو پژوهش میراث معاصر
The Palgrave handbook of contemporary heritage research
:ترجمه عنوان کتاب پالگریو پژوهش میراث معاصر :نویسنده Emma Waterton, Steve Watson, Baozhang He, Pei-Chia Chen, Taron Pereira :سال انتشار 2015 :دسته بندی فرهنگی - سایر علوم اجتماعی :اطلاعات فایل
pdf
|
صفحه xxvi+560
|
مگابایت 4.9
pdf
صفحه xxvi+560
4.9 MB
دانلود کتاب وضعیت ناامنی: دولت متزلزل
State of insecurity : government of the precarious
:ترجمه عنوان وضعیت ناامنی: دولت متزلزل :نویسنده Isabell Lorey, Aileen Derieg, Judith Butler :سال انتشار 2015 :دسته بندی فلسفه - سایر علوم اجتماعی :اطلاعات فایل
pdf
|
صفحه 148
|
مگابایت 8
pdf
صفحه 148
8 MB
دانلود کتاب بازتاب های جدید در انقلاب از زمان ما
New reflections on the revolution of our time
:ترجمه عنوان بازتاب های جدید در انقلاب از زمان ما :نویسنده Ernesto Laclau, David N Perkins, Judith W Segal :سال انتشار 1990 :دسته بندی فلسفه - سایر علوم اجتماعی :اطلاعات فایل
pdf
|
صفحه 263
|
مگابایت 20.4
pdf
صفحه 263
20.4 MB
دانلود کتاب معرفی فلسفه علم
Introducing philosophy of science
:ترجمه عنوان معرفی فلسفه علم :نویسنده Ziauddin Sardar, Borin Van Loon, David L Rigby, Pei-Chia Chen, Taron Pereira :سال انتشار 2015 :دسته بندی فلسفه - سایر علوم اجتماعی :اطلاعات فایل
epub
|
صفحه 506
|
مگابایت 96.3
epub
صفحه 506
96.3 MB
لطفا چند لحظه صبر کنید...