دانلود کتاب پدال به فلز: زندگی کار رانندگان کامیون
Pedal to the metal : the work lives of truckers
:ترجمه عنوان پدال به فلز: زندگی کار رانندگان کامیون :نویسنده Lawrence J Ouellet, Gareth R Jones, H -H Goebel :سال انتشار 1994 :دسته بندی فنی مهندسی :اطلاعات فایل
pdf
|
صفحه 272
|
مگابایت 21.9
pdf
صفحه 272
21.9 MB
دانلود کتاب کارخانه ترکیبی: سیستم تولید ژاپنی در ایالات متحده
Hybrid factory : the Japanese production system in the United States
:ترجمه عنوان کارخانه ترکیبی: سیستم تولید ژاپنی در ایالات متحده :نویسنده Tetsuo Abo, Gregory Hays, H -H Goebel :سال انتشار 1994 :دسته بندی فنی مهندسی :اطلاعات فایل
pdf
|
صفحه 352
|
مگابایت 21
pdf
صفحه 352
21 MB
دانلود کتاب صفحات روزنه و لوله ونتوری
Orifice plates and venturi tubes
:ترجمه عنوان صفحات روزنه و لوله ونتوری :نویسنده Michael Reader-Harris, Kent Harold Richards :سال انتشار 2015 :دسته بندی فنی مهندسی :اطلاعات فایل
pdf
|
صفحه 393
|
مگابایت 15.9
pdf
صفحه 393
15.9 MB
دانلود کتاب اسید برهنه کردن پرده ها از فیبرهای نوری ذوب شده سیلیس بدون تخریب قدرت
Acid Stripping of Fused Silica Optical Fibers Without Strength Degradation
:ترجمه عنوان اسید برهنه کردن پرده ها از فیبرهای نوری ذوب شده سیلیس بدون تخریب قدرت :نویسنده M. John Matthewson, Charles R. Kurkjian, and Jesse R. Hamblin :سال انتشار :دسته بندی فنی مهندسی :اطلاعات فایل
pdf
|
صفحه 8
|
کیلوبایت 120.7
pdf
صفحه 8
120.7 KB
دانلود کتاب پیشرفت در پل تعمیر و نگهداری، مدیریت ایمنی و عملکرد چرخه زندگی، مجموعه ای از کتاب
Advances in Bridge Maintenance, Safety Management, and Life-Cycle Performance, Set of Book & CD-ROM: Proceedings of the Third International Conference ... 16-19 July 2006, Porto, Portugal - IABMAS '06
:ترجمه عنوان پیشرفت در پل تعمیر و نگهداری، مدیریت ایمنی و عملکرد چرخه زندگی، مجموعه ای از کتاب :نویسنده Paulo J. da Sousa Cruz, Dan M. Frangopol, Luis C. Canhoto Neves :سال انتشار :دسته بندی فنی مهندسی :اطلاعات فایل
pdf
|
صفحه 1126
|
مگابایت 30
pdf
صفحه 1126
30 MB
دانلود کتاب Mockito برای بهار: یادگیری همه چیز شما نیاز به در مورد چارچوب بهار و چگونگی به واحد آزمون پروژه های خود را با mockito
Mockito for spring : learn all you need to know about the spring framework and how to unit test your projects with mockito
:ترجمه عنوان Mockito برای بهار: یادگیری همه چیز شما نیاز به در مورد چارچوب بهار و چگونگی به واحد آزمون پروژه های خود را با mockito :نویسنده Sujoy Acharya, Amarabha Banerjee, Llewellyn Rozario, Dipti Kapadia, Deepa Nambiar :سال انتشار 2015 :دسته بندی فنی مهندسی :اطلاعات فایل
pdf
|
صفحه 164
|
مگابایت 1.4
pdf
صفحه 164
1.4 MB
دانلود کتاب توضیحات منطقی، تصمیم گیری و طراحی
Rational Descriptions, Decisions and Designs
:ترجمه عنوان توضیحات منطقی، تصمیم گیری و طراحی :نویسنده Tribus, Myron :سال انتشار :دسته بندی فنی مهندسی :اطلاعات فایل
pdf
|
صفحه 489
|
مگابایت 5.7
pdf
صفحه 489
5.7 MB
دانلود کتاب جریان اسپینی
Spin current
:ترجمه عنوان جریان اسپینی :نویسنده Sadamichi Maekawa, Srihari Yamanoor, Usha Uthup, Rebecca Pedley, Sam Wood :سال انتشار 2012 :دسته بندی فنی مهندسی :اطلاعات فایل
pdf
|
صفحه 400
|
مگابایت 25.5
pdf
صفحه 400
25.5 MB
دانلود کتاب طراحی برای هکرها
Design for Hackers
:ترجمه عنوان طراحی برای هکرها :نویسنده Phillip I Good, Johanna Erdmenger, Meeta Rajani, Merilyn Pereira, Aarti Saldanha :سال انتشار 2011 :دسته بندی فنی مهندسی :اطلاعات فایل
pdf
|
صفحه 352
|
مگابایت 27.2
pdf
صفحه 352
27.2 MB
دانلود کتاب صنعتی سیم کشی برق
Electrical wiring industrial
:ترجمه عنوان صنعتی سیم کشی برق :نویسنده Stephen L Herman, M Donahue, Nicholas Schneider, Mark Voit :سال انتشار 2014 :دسته بندی فنی مهندسی :اطلاعات فایل
pdf
|
صفحه 384
|
مگابایت 31.5
pdf
صفحه 384
31.5 MB
دانلود کتاب فرهنگ لغت از اکتشاف نفت، حفاری
Dictionary of petroleum exploration, drilling & production
:ترجمه عنوان فرهنگ لغت از اکتشاف نفت، حفاری :نویسنده Norman J Hyne, Joseph Persky, Nina Shea :سال انتشار 1991 :دسته بندی فنی مهندسی :اطلاعات فایل
pdf
|
صفحه 625
|
مگابایت 32
pdf
صفحه 625
32 MB
دانلود کتاب مهندسی مکانیک: استاتیک
Engineering mechanics : statics
:ترجمه عنوان مهندسی مکانیک: استاتیک :نویسنده A Bedford, Wallace L Fowler, National Museum of American History (U.S.) :سال انتشار 2007 :دسته بندی فنی مهندسی :اطلاعات فایل
pdf
|
صفحه 908
|
مگابایت 25.2
pdf
صفحه 908
25.2 MB
لطفا چند لحظه صبر کنید...