دانلود کتاب مکانیک آماری و برنامه های کاربردی در ماده چگال
Statistical Mechanics and Applications in Condensed Matter
:ترجمه عنوان مکانیک آماری و برنامه های کاربردی در ماده چگال :نویسنده Carlo Di Castro, Roberto Raimondi :سال انتشار 2015 :دسته بندی مکانیک - فیزیک :اطلاعات فایل
pdf
|
صفحه 544
|
مگابایت 5.7
pdf
صفحه 544
5.7 MB
دانلود کتاب دینامیک یک مایع اسپین کوانتومی
Dynamics of a Quantum Spin Liquid
:ترجمه عنوان دینامیک یک مایع اسپین کوانتومی :نویسنده Johannes Knolle :سال انتشار 2016 :دسته بندی فیزیک کوانتوم - فیزیک :اطلاعات فایل
pdf
|
صفحه "C
|
مگابایت 6.5
pdf
صفحه "C
6.5 MB
دانلود کتاب تغییرات مادون قرمز غیر محلی از نسبیت عام
Infrared Non-local Modifications of General Relativity
:ترجمه عنوان تغییرات مادون قرمز غیر محلی از نسبیت عام :نویسنده Ermis Mitsou :سال انتشار 2016 :دسته بندی نظریه نسبیت و گرانش - فیزیک :اطلاعات فایل
pdf
|
صفحه "C
|
مگابایت 2.8
pdf
صفحه "C
2.8 MB
دانلود کتاب تداخل شدت؛
The intensity interferometer; its application to astronomy
:ترجمه عنوان تداخل شدت؛ :نویسنده Hanbury Brown, Robert :سال انتشار 1974 :دسته بندی فیزیک نجومی - ستاره شناسی - فیزیک :اطلاعات فایل
pdf
|
صفحه "xvi
|
مگابایت 7.1
pdf
صفحه "xvi
7.1 MB
دانلود کتاب راه و روش انتگرال در نظریه میدان کوانتومی
Path Integral Methods in Quantum Field Theory
:ترجمه عنوان راه و روش انتگرال در نظریه میدان کوانتومی :نویسنده R. J. Rivers :سال انتشار 1988 :دسته بندی فیزیک کوانتوم - فیزیک :اطلاعات فایل
djvu
|
صفحه 352
|
مگابایت 3.2
djvu
صفحه 352
3.2 MB
دانلود کتاب راهنمای سیستم های نوری، جلد 4: سازمان سازهای نوری
Handbook of Optical Systems, Volume 4: Survey of Optical Instruments
:ترجمه عنوان راهنمای سیستم های نوری، جلد 4: سازمان سازهای نوری :نویسنده Herbert Gross (ed.) :سال انتشار 2008 :دسته بندی نورشناسی - فیزیک :اطلاعات فایل
pdf
|
صفحه 1087
|
مگابایت 48.3
pdf
صفحه 1087
48.3 MB
دانلود کتاب راهنمای سیستم های نوری، جلد 4: سازمان سازهای نوری
Handbook of Optical Systems, Volume 4: Survey of Optical Instruments
:ترجمه عنوان راهنمای سیستم های نوری، جلد 4: سازمان سازهای نوری :نویسنده Herbert Gross, Fritz Blechinger and Bertram Achtner :سال انتشار 2008 :دسته بندی نورشناسی - فیزیک :اطلاعات فایل
pdf
|
صفحه 1085
|
مگابایت 48
pdf
صفحه 1085
48 MB
دانلود کتاب تحدب در نظریه شبکه گاز
Convexity in the Theory of Lattice Gases
:ترجمه عنوان تحدب در نظریه شبکه گاز :نویسنده Robert B. Israel :سال انتشار 1979 :دسته بندی ترمودینامیک و مکانیک آماری - فیزیک :اطلاعات فایل
djvu
|
صفحه lxxxv+167
|
مگابایت 5.4
djvu
صفحه lxxxv+167
5.4 MB
دانلود کتاب جریان سیال، انتقال جرم و حرارت در بدن از اشکال مختلف: عددی راه حل
Fluid Flow, Heat and Mass Transfer at Bodies of Different Shapes: Numerical Solutions
:ترجمه عنوان جریان سیال، انتقال جرم و حرارت در بدن از اشکال مختلف: عددی راه حل :نویسنده Kuppalapalle Vajravelu, Swati Mukhopadhyay :سال انتشار 2015 :دسته بندی مکانیک سیالات - مکانیک - فیزیک :اطلاعات فایل
pdf
|
صفحه "C
|
مگابایت 4.9
pdf
صفحه "C
4.9 MB
دانلود کتاب آموزش راه حل کتابچه راهنمای کاربر برای فیزیک
Instructors Solution Manual for Physics
:ترجمه عنوان آموزش راه حل کتابچه راهنمای کاربر برای فیزیک :نویسنده James S. Walker :سال انتشار 2010 :دسته بندی فیزیک :اطلاعات فایل
pdf
|
صفحه 1226
|
مگابایت 18.8
pdf
صفحه 1226
18.8 MB
دانلود کتاب دینامیک سیستم های فیزیکی
Dynamics of physical systems
:ترجمه عنوان دینامیک سیستم های فیزیکی :نویسنده Robert H. Cannon Jr. :سال انتشار 2003 :دسته بندی مکانیک - فیزیک :اطلاعات فایل
mobi
|
صفحه 928
|
مگابایت 53.3
mobi
صفحه 928
53.3 MB
دانلود کتاب نظریه های هسته ای
Nuclear Theory
:ترجمه عنوان نظریه های هسته ای :نویسنده Robert G. Sachs :سال انتشار 1953 :دسته بندی فیزیک :اطلاعات فایل
pdf
|
صفحه 408
|
مگابایت 60.9
pdf
صفحه 408
60.9 MB
لطفا چند لحظه صبر کنید...