دانلود کتاب انقلاب بستر های نرم افزاری: چگونه بازار شبکه ای به تحول اقتصاد
Platform Revolution: How Networked Markets Are Transforming the Economy
:ترجمه عنوان انقلاب بستر های نرم افزاری: چگونه بازار شبکه ای به تحول اقتصاد :نویسنده G. G. Parker, M. W. Van Alstyne, Sangeet Paul Choudary :سال انتشار 0 :دسته بندی کسب و کار :اطلاعات فایل
epub
|
صفحه 0
|
مگابایت 2.4
epub
صفحه 0
2.4 MB
دانلود کتاب شما بهترین و درست کردم بهتر - کار دقیق، فکر می کنم بزرگتر، را بیشتر
Your Best Just Got Better - Work Smarter, Think Bigger, Make More
:ترجمه عنوان شما بهترین و درست کردم بهتر - کار دقیق، فکر می کنم بزرگتر، را بیشتر :نویسنده Jason W Womack :سال انتشار 2012 :دسته بندی مدیریت - کسب و کار :اطلاعات فایل
epub
|
صفحه 0
|
مگابایت 1.1
epub
صفحه 0
1.1 MB
دانلود کتاب غول کوچک: شرکت هایی که انتخاب به بزرگ به جای بزرگ
Small Giants: Companies That Choose to Be Great Instead of Big
:ترجمه عنوان غول کوچک: شرکت هایی که انتخاب به بزرگ به جای بزرگ :نویسنده Bo Burlingham :سال انتشار 2005 :دسته بندی مدیریت - کسب و کار :اطلاعات فایل
mobi
|
صفحه 0
|
کیلوبایت 568.7
mobi
صفحه 0
568.7 KB
دانلود کتاب مجرای بازاریابی نوار: اکثر عملی کسب و کار کوچک راهنمای بازاریابی در جهان
Duct Tape Marketing: The World’s Most Practical Small Business Marketing Guide
:ترجمه عنوان مجرای بازاریابی نوار: اکثر عملی کسب و کار کوچک راهنمای بازاریابی در جهان :نویسنده John Jantsh :سال انتشار 2006 :دسته بندی بازار یابی - کسب و کار :اطلاعات فایل
mobi
|
صفحه 0
|
کیلوبایت 400.1
mobi
صفحه 0
400.1 KB
دانلود کتاب فلسفه حسابرسی
The Philosophy of Auditing
:ترجمه عنوان فلسفه حسابرسی :نویسنده R.K. Mautz, Husein A. Sharaf :سال انتشار 1961 :دسته بندی حسابداری - کسب و کار :اطلاعات فایل
pdf
|
صفحه 309
|
مگابایت 11.3
pdf
صفحه 309
11.3 MB
دانلود کتاب مرور به سوی مسئولیت مشترک در تحقیقات و نوآوری
Navigating Towards Shared Responsibility in Research and Innovation
:ترجمه عنوان مرور به سوی مسئولیت مشترک در تحقیقات و نوآوری :نویسنده Ralf Lindner, Stefan Kuhlmann, Sally Randles, Guido Gorgoni, Erich Griessler :سال انتشار 2016 :دسته بندی مسئولیت و اخلاق کسب و کار - کسب و کار :اطلاعات فایل
pdf
|
صفحه 97
|
مگابایت 27.6
pdf
صفحه 97
27.6 MB
دانلود کتاب مربیگری کسب و کار و مشاوره برای Dummies
Business Coaching and Mentoring For Dummies
:ترجمه عنوان مربیگری کسب و کار و مشاوره برای Dummies :نویسنده Marie Taylor, Steve Crabb :سال انتشار 2016 :دسته بندی کسب و کار :اطلاعات فایل
epub
|
صفحه 0
|
مگابایت 3.4
epub
صفحه 0
3.4 MB
دانلود کتاب مذاکره غیر ممکن است.
Negotiating the Impossible. How to Break Deadlocks and Resolve Ugly Conflicts
:ترجمه عنوان مذاکره غیر ممکن است. :نویسنده Deepak Malhotra :سال انتشار 0 :دسته بندی کسب و کار :اطلاعات فایل
epub
|
صفحه 0
|
مگابایت 2.7
epub
صفحه 0
2.7 MB
دانلود کتاب من نقل مکان کرد پنیر شما: برای کسانی که حاضر به عنوان موش در فرد دیگری پیچ و خم زندگی
I Moved Your Cheese: For Those Who Refuse to Live as Mice in Someone Else’s Maze
:ترجمه عنوان من نقل مکان کرد پنیر شما: برای کسانی که حاضر به عنوان موش در فرد دیگری پیچ و خم زندگی :نویسنده Deepak Malhotra :سال انتشار 0 :دسته بندی کسب و کار :اطلاعات فایل
pdf
|
صفحه 0
|
کیلوبایت 474.3
pdf
صفحه 0
474.3 KB
دانلود کتاب آفتابپرست کسب و کار - راهنمای عملی برای موفقیت برای مدیران
Business Chameleon - A practical guide to success for managers
:ترجمه عنوان آفتابپرست کسب و کار - راهنمای عملی برای موفقیت برای مدیران :نویسنده L??szl?? K??rolyi :سال انتشار 2014 :دسته بندی مدیریت پروژه - مدیریت - کسب و کار :اطلاعات فایل
epub
|
صفحه 0
|
کیلوبایت 302.8
epub
صفحه 0
302.8 KB
دانلود کتاب مدیریت بانک
Bank Management
:ترجمه عنوان مدیریت بانک :نویسنده Timothy W. Koch, S. Scott MacDonald :سال انتشار 2014 :دسته بندی کسب و کار :اطلاعات فایل
pdf
|
صفحه 802
|
مگابایت 14.8
pdf
صفحه 802
14.8 MB
دانلود کتاب مالیات و استراتژی کسب و کار
Taxes and Business Strategy
:ترجمه عنوان مالیات و استراتژی کسب و کار :نویسنده Myron S. Scholes, Mark A. Wolfson, Merle M. Erickson, Michelle L. Hanlon, Edward L. Maydew :سال انتشار 2015 :دسته بندی کسب و کار :اطلاعات فایل
pdf
|
صفحه 529
|
مگابایت 16.6
pdf
صفحه 529
16.6 MB
لطفا چند لحظه صبر کنید...